Slim Opgewekt verduurzaamt maatschappelijk vastgoed in het onderwijs, de sport en zorg. Dat doen we met zonne-energie, ledverlichting en educatieve bewustmaking. Elk type organisatie vraagt om haar eigen aanpak, zodoende hebben we drie merken, ieder met een eigen doelgroep.

In het kort

Slim Opgewekt verduurzaamt onderwijs-, zorginstellingen en sportclubs met een totaalaanpak. Van advies, realisatie met techniek, bewustmaking tot aan beheer, zijn wij het aanspreekpunt. Hiermee garanderen we dat afspraken worden nagekomen en bouwen we aan een langetermijnrelatie. Ons doel: meer duurzame energie realiseren, de energielasten verlagen en daarmee geld vrijmaken voor de organisaties zelf.

Ontstaan van Slim Opgewekt

In 2012 startten vier ambitieuze mensen Slim Opgewekt. Vanuit hun voormalige rol als adviseur zagen ze dat duurzame projecten slechts mondjesmaat van de grond kwamen, terwijl de noodzaak van verduurzaming helder was, de techniek bewezen en de businesscase zeer gunstig. Tijd voor realisatie! De naam Slim Opgewekt kozen we vanwege het opwekken van schone energie en omdat we positief zijn over de kansen van duurzaamheid. Drie van de vier oprichters werken nog steeds hard aan deze missie. Zij verkennen daarbij nieuwe oplossingen en mogelijkheden voor nog meer resultaat.

Wij geloven dat we een betere wereld kunnen creëren door het daadwerkelijk realiseren van duurzaamheid. We kijken waarom het nu niet gebeurt en heffen deze drempels op.
Leonn Sekender
Oprichter
Een duurzame oplossing mag ook in financieel opzicht geen voorschot op de toekomst nemen. Met passende financiële oplossingen zorgen we er daarom voor dat de verduurzaming haalbaar is binnen de huidige lasten.
Rob Wieggers
Oprichter
We bereiken de meeste impact door niet alleen techniek in te zetten, maar ook mensen bewust te maken van duurzaamheid en daarmee hun gedrag te veranderen. Daarom is bewustmaking voor ons even belangrijk als duurzame techniek.
Hilde van Dijk
Oprichter

Prijzenkast

In 2016 werden we Jonge Arnhemse ondernemer van het jaar, in 2017 volgde de Hart Hoofdprijs van de Triodosbank en werden we ook nog FD Gazelle. In 2018 werden we dat opnieuw en wonnen we daarbij de Oryxprijs van het FD. Daar zijn we natuurlijk trots op! Nog trotser zijn we op het aantal opgewekte organisaties dat continu toeneemt en de groeiende omvang van ons team. Slim Opgewekt bestaat inmiddels uit een behoorlijk team van mensen met diverse expertises, achtergronden, leeftijden en nationaliteiten, met allen een opgewekt groen hart.

Benieuwd naar onze duurzame oplossingen voor jou?