Voor een toekomstwaardige wereld

Hoe is Slim Opgewekt ontstaan?

In 2012 startten vier ambitieuze mensen Slim Opgewekt! Vanuit hun voormalige rol als adviseur zagen ze dat duurzame projecten slechts mondjesmaat van de grond kwamen, terwijl de noodzaak van verduurzaming helder was, de techniek bewezen en de businesscase zeer gunstig. Tijd voor realisatie! En waar creëer je meer impact dan op scholen waar je ook de toekomstige generaties bereikt?

Extra boost
Dat er bij scholen behoefte is aan onze aanpak blijkt wel uit het aantal scholen dat we tot nu toe al mochten verduurzamen.

Niet alleen het aantal opgewekte scholen neemt continu toe, maar ook de omvang van ons team. Inmiddels bestaat Slim Opgewekt uit een behoorlijk team van mensen met diverse expertises, achtergronden, leeftijden en nationaliteiten, maar allen met een opgewekt groen hart!

Maak kennis met ons team

Onze naam
De naam ‘Slim Opgewekt’ kozen we vanwege het opwekken van schone energie en omdat we positief zijn over de kansen van duurzaamheid. Scholen verduurzamen zonder voorinvestering en verhoging van de maandlasten. Aan ons de taak om scholen hiervan bewust te maken.

Slim Opgewekt is onderdeel van Wij zijn Opgewekt. Met onze Opgewekte familie verduurzamen we maatschappelijke instellingen. Elk type organisatie vraagt om haar eigen aanpak, zodoende hebben we drie merken, ieder met een eigen doelgroep.


Wij streven naar een zo groot mogelijke maatschappelijke verantwoordelijkheid: