“Voor een solide verduurzamingskeuze, heb je een betrouwbaar, open rekenmodel nodig. Je wilt overzicht in de risico’s zodat je een heldere afweging kunt maken,
Slim Opgewekt Scholen kon dit in kaart brengen.”

Ruud Beekhuizen
Voormalig bestuursvoorzitter Stichting Delta

“Het enthousiasme van Slim Opgewekt Scholen is aanstekelijk. Ze hebben prima werk geleverd, goed gecommuniceerd en volgens de afspraken gewerkt. Dat ze ook de leerlingen actief bij de verduurzaming betrekken heeft de doorslag gegeven.”

Hans van Leerdam
Directeur School met de Bijbel in Zuilinchem

 

 

 


 

“Dankzij de goede samenwerking met Sportief Opgewekt hebben we meerdere subsidies vanuit de overheid gekregen en is het traject in sneltreinvaart gerealiseerd.”

Patrick Loeps
Sponsorcommissie MHC De Kikkers

“Sportief Opgewekt heeft ons aan de hand genomen en ons door regeltjesland geleid. Daardoor hebben we extra geld gevonden om het geheel te realiseren.”

Ilona Rozendaal
Voorzitter OSV Amsterdam

 

 

 


 

“Naast realisatie van duurzame techniek neemt Onze Zorg is Opgewekt de medewerkers en cliënten op prikkelende wijze mee in de wereld van duurzaamheid, d.m.v. passende bewustmakingscampagnes.”

Cathy van Beek
Kwartiermaker Green Deal Zorg

“Het is ontzettend mooi dat we de opbrengsten van deze energiebesparing direct door kunnen voeren naar datgene waar het bij ons allemaal om draait: de cliënt.”

Wim Kos
Voorzitter Raad van Bestuur ASVZ

 

 

 

Benieuwd naar onze duurzame oplossingen voor jou?