Een speeltuin die energie opwekt en een papieren wikkel voor bloemen zijn de winnende ideeën van de Kinder Klimaat Top. In de raadszaal van Arnhem werd op de Dag van de Duurzaamheid de tweede Kinder Klimaat Top georganiseerd. Kunnen volwassenen alleen maar over een duurzame toekomst praten? Nee! Deze Arnhemse basisschool leerlingen laten met hun innovatieve ideeën zien dat zij ook klimaatproblemen willen oplossen.

Meer dan 50 kinderen van 4 Arnhemse basisscholen hebben hun ideeën tijdens een duurzame markt in het gemeentehuis van Arnhem gepresenteerd en werden door een vakkundige jury beoordeeld. Slim Opgewekt heeft een workshop gegeven aan 12 leerlingen die samen een aantal demonstratieborden hebben gemaakt met duurzame leuzen.  Middenin de raadszaal brainstormden de leerlingen over hun eisen voor een duurzame toekomst en gingen vervolgens creatief met de borden aan de slag.

Het Natuurcentrum heeft in de aanloop naar de Kinder Klimaat Top lessen gegeven om de leerlingen voor te bereiden op de Top. Deze voorbereiding was duidelijk terug te vinden in de vragen die de leerlingen stelden tijdens de discussie met de raadsleden: “Hebben jullie zelf ook nog ideeën voor een betere toekomst?”. De Kinder Klimaat Top werd met een officiële foto op het bordes van het gemeentehuis van Arnhem afgesloten. De winnende scholen mogen 4 kinderen afvaardigen naar de Landelijke Kinderklimaattop op 6 november.

Kinder Klimaat Top 2015