Slim Opgewekt bestaat vijf jaar: een jubileum om trots op te zijn! Wat gebeurde er veel in vijf jaar tijd! We verduurzaamden al meer dan honderd locaties en richtten naast Slim Opgewekt ook Sportief Opgewekt en Onze Zorg is Opgewekt op. Maar, we zijn nog lang niet klaar! Om ons de komende jaren scherp te houden en met ons te sparren over nieuwe ideeën, nodigden we daarom een selecte groep relaties, waaronder wethouders en schoolbestuurders uit.

        

We vroegen deze ambassadeurs om uit te tekenen hoe ze stap-voor-stap tosti’s maken. Voordat je een tosti hebt, moet je namelijk vele handelingen doen, elk in een bepaalde volgorde. Dit geldt ook voor het realiseren van duurzaamheid. Op de vraag hoe ieder tot duurzaamheid is gekomen, kwamen verschillende verhalen, maar de rode draad was veelal hetzelfde: het kostenplaatje moet kloppen, maar het belangrijkste is dat je gelooft in het belang van duurzaamheid.

Ruud Beekhuizen, voormalig voorzitter van stichting Delta en eerste klant van Slim Opgewekt, verwoorde het als volgt. Hij had al de nodige presentaties met calculaties over verduurzaming langs zien komen, maar Slim Opgewekt kwam met wat nieuws. Bij Slim Opgewekt stond en staat nog steeds de vraag centraal: hoe kunnen we samen de meeste duurzame impact realiseren? Volgens ons door te kiezen voor financiering die geen voorschot neemt op de toekomst, het daadwerkelijk installeren van duurzame techniek en het daarnaast op de leerlingen overbrengen van het belang van duurzaamheid.

    

De rest van de dag kwamen familie, vrienden en andere geïnteresseerden in ons kantoor langs en maakten een reis langs de 5 jaren die Slim Opgewekt bestaat. Voor elk jaar was een tafel ingericht met kenmerkende dingen van dat jaar. De variatie van onze bewustwordingscampagnes was goed te zien: van onze tijdscapsule, via de Zon-estafette en de Energiefeesten kwam je bij Detective D (voor de basisscholen) en de Green Guerilla (voor de middelbare scholen). Ook was het leuk om te zien hoe de Educube, het dynamisch led-lichtsysteem dat Slim Opgewekt speciaal voor scholen ontwikkelde, in de loop van de jaren door is gegroeid. Het was een gezellige en inspirerende dag. Zoals een van de bezoekers zei: “Nu zie ik pas echt wat jullie allemaal doen en hoe uniek dat is!”