Taart, slingers, een feestelijke lunch en een persoonlijke gelukswens van alle teamleden aan oprichters Leonn, Rob en Hilde. Afgelopen maand is het precies 5 jaar geleden dat Slim Opgewekt werd opgericht en dat hebben we natuurlijk gevierd!

In de zomer van 2012 besloten Rob, Leonn, Hilde en Eric om met Slim Opgewekt scholen te verduurzamen met een combinatie van techniek, financiering en bewustwording. Scholen blijken veel behoefte te hebben aan deze totaalaanpak en in de afgelopen jaren is er dan ook veel gebeurd. Zo is het team gegroeid van 4 naar 35 mensen, hebben we de Triodos Hart-Hoofdprijs gewonnen voor meest inspirerende duurzame onderneming én realiseren we dit jaar de 100e duurzame maatschappelijke instelling.

Wat we doen? We helpen scholen aan een lagere energierekening door het plaatsen van ledverlichting en zonnepanelen. Ook betrekken we leerlingen bij de verduurzaming, omdat we geloven dat we op die manier de meeste impact halen. Zo hebben we het Energiescherm ontwikkeld waar leerlingen in begrijpelijke taal zien hoeveel hun school bespaart/opwekt en speuren leerlingen met onze ‘Detective D’ naar een code om hun zonnestroom systeem te activeren. Een ander voorbeeld is de Educube, een door ons bedachte kubus die de ledverlichting in de klas aanpast aan de activiteit.

Waar we ons de eerste jaren uitsluitend op scholen richtten, realiseren we nu met Sportief Opgewekt ook duurzame sportaccommodaties en met Onze Zorg is Opgewekt duurzame zorginstellingen. Het resultaat: een besparing van ruim 6 miljoen kWh grijze stroom oftewel 3,4 miljoen kg CO2-uitstoot en tienduizenden duurzaam bewuste leerlingen, clubleden en zorgcliënten. En we zijn nog lang niet klaar, want in Nederland is slechts 6% van de opgewekte energie duurzaam. Dat moet richting de 100% en wij zullen er alles aan doen om dat doel te behalen!