Duurzame maatregelen nu aantrekkelijker dan in 2020

De subsidieregeling ‘Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties’ (BOSA) verandert per 1 januari 2020. Het subsidiepercentage voor duurzame maatregelen wordt verlaagd van de huidige 35% naar 30%. Op een investering van € 50.000 kost dit sportverenigingen € 2.500 extra. Daarnaast zijn nog enkele andere aanpassingen in de regeling doorgevoerd.

Vraag daarom nu nog subsidie aan

Heb je als vereniging of stichting ambities om duurzame maatregelen te treffen aan je accommodatie, dan is het dus verstandig om hiervoor nog in 2019 subsidie aan te vragen. Daarvoor is bovendien nog voldoende budget beschikbaar, want per 1 november 2019 is van het totale subsidiebudget € 80 miljoen nog € 17 miljoen niet besteed.

Aanpassingen BOSA subsidie

Naast het subsidiepercentage is ook de lijst met subsidiabele maatregelen enigszins aangepast. Aanvullend op de categorieën ‘energiebesparing’ (waar zonnepanelen en led-verlichting onder vallen) en ‘toegankelijkheid’ is er vanaf 2020 ook een categorie ‘circulair’. Dit betekent dat gerecyclede materialen met ingang van 1 januari 2020 onder bepaalde voorwaarden subsidiabel worden.

Andere aanpassingen aan de subsidieregeling hebben vooral betrekking op het proces. Zo moeten subsidiabele activiteiten voortaan binnen 9 maanden na subsidietoekenning zijn gestart en wordt een groter deel van de subsidie (80%) direct bij toekenning als voorschot beschikbaar gesteld.

Sportief Opgewekt ondersteunt!

In lijn met het Nationaal Sportakkoord heeft Sportief Opgewekt inmiddels tientallen sportverenigingen en -stichtingen ondersteund bij het realiseren van duurzame maatregelen. Dit heeft geleid tot meer dan 3.500 zonnepanelen en ruim 300 keer led(veld)verlichting. Daarmee is ruim 2 miljoen kWh aan grijze stroom bespaard en zijn meer dan 50.000 sporters bereikt. Wij begeleiden verenigingen en stichtingen van begin tot eind: van het doen van subsidieaanvragen tot en met het leggen van zonnepanelen.

Wil je meer weten over onze aanpak of op korte termijn in gesprek over het aanvragen van de BOSA in 2019? Neem dan contact op met Klaas Smink, via klaassmink@isopgewekt.nl of 06-16096912!

Alle wijzigingen in de regeling kun je hier terugvinden. 

 

Wat is de BOSA ook alweer?

De subsidieregeling ‘Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties’ is bedoeld om bouw, onderhoud en beheer van sportaccommodaties door amateursportorganisaties (doorgaans verenigingen en stichtingen) te stimuleren. Ook voor aanschaf en onderhoud van sportmaterialen kan subsidie worden verkregen. Het subsidiepercentage bedraagt 20%. Voor maatregelen m.b.t. duurzaamheid en toegankelijkheid is in 2019 15% extra subsidie beschikbaar.

De BOSA-regeling wordt uitgevoerd door de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). In 2019 is in totaal € 80 miljoen beschikbaar. Op 1 november was daarvan € 63 miljoen besteed. Dit betekent dat er momenteel nog circa € 17 miljoen beschikbaar is.

Wijzigingen subsidieregeling BOSA vanaf 2020

Naast het subsidiepercentage is ook de lijst met subsidiabele maatregelen enigszins aangepast. Aanvullend op de categorieën ‘energiebesparing’ (waar zonnepanelen en led-verlichting onder vallen) en ‘toegankelijkheid’ is er vanaf 2020 ook een categorie ‘circulair’. Dit betekent dat gerecyclede materialen met ingang van 1 januari 2020 onder bepaalde voorwaarden subsidiabel worden.

Andere aanpassingen aan de subsidieregeling hebben vooral betrekking op het proces. Zo moeten subsidiabele activiteiten voortaan binnen 9 maanden na subsidietoekenning zijn gestart en wordt een groter deel van de subsidie (80%) direct bij toekenning als voorschot beschikbaar gesteld.

Meer nieuws

‘Verduurzaming is niet alleen een verplichting naar onze cliënten, het is een opdracht voor de hele maatschappij’

door Evelyne Haas

Wim Kos is sinds 2006 bestuursvoorzitter bij ASVZ en zet zich ook in voor de verduurzaming op energiegebied van de...

Leren en verder ontwikkelen staan centraal bij ASVZ

‘Zonder het gezamenlijke enthousiasme hadden we nu nooit 10.000 zonnepanelen’

door Slim Opgewekt

Vanuit intrinsieke motivatie werkt ASVZ hard aan eigen verduurzaming Sinds 2018 werkt ASVZ aan haar verduurzaming samen met Onze Zorg...

Almelose scholen delen zonnepanelen

door Slim Opgewekt

Leerlingen van CSG Het Noordik en het Pius X College aan de Catharina van Renneslaan in Almelo waren vanochtend letterlijk...

Basisscholen Stichtingen Delta en PCBO delen zonnepanelen

door Slim Opgewekt

De Vlinder en De Akker zetten in op CO2-reductie van ruim 30.000 kg Dieren – Basisscholen De Akker en De Vlinder, van de stichtingen Delta en PCBO bundelen de krachten middels verduurzaming. De scholen zijn...

Basisschool Bernadette kiest voor duurzaamheid

door Slim Opgewekt

Loo – Basisschool Bernadette heeft niet alleen een flinke verbouwing ondergaan, maar koos ook direct voor duurzaamheid. Op het dak van...

Bernadetteschool bespaart voortaan jaarlijks ruim 57 ton CO2

door Slim Opgewekt

‘Verduurzamen wordt verduur-samen op de Bernadetteschool’    Naaldwijk – RKBS Bernadette is de eerste van drie basisscholen van de Westlandse Stichting...

Bespaar op kosten en CO2

door Slim Opgewekt

Partner in duurzaamheid, Triodos, plaatste een mooi artikel met tips om duurzaam te bezuinigen in de zorg. Duurzaamheid leidt tot...

Bewuster leven = duurzamer leven

door Slim Opgewekt

“Ik ben geen goeroe, maar lever wel mijn bijdrage” De natuur spreekt en de mensheid luistert niet, dat vind ik...

Bewustmaken is de eerste stap

door Slim Opgewekt

Een opruimrobot, een bal met een dynamo en hondenspeelgoed dat energie opwekt. Een greep uit de honderden creatieve toekomstwensen van...

Blokken stapelen voor de natuur

door Slim Opgewekt

Afgelopen zomer klopten de effecten van klimaatverandering bij Nederlanders letterlijk aan de deur: in Limburg liepen door overstromingen hele straten...

Brugklassers bewustmaken van eigen footprint

door Elke Stienissen

*De gebruikte test is van De Verborgen Impact. Teveel aardes ‘Ik gebruik wel 17 aardes!’ Roept 1 van de leerlingen...

Buzz en de Corona-maatregelen

door Slim Opgewekt

Voor veel mensen in de zorg is dit een zware tijd. Het is extra hard werken voor alle medewerkers en...

Benieuwd naar onze duurzame oplossingen voor jou?