1 juli 2020 - Evelyne Haas
Wim Kos is sinds 2006 bestuursvoorzitter bij ASVZ en zet zich ook in voor de verduurzaming op energiegebied van de zorgorganisatie: ‘Als het gaat om verduurzaming, hebben ASVZ én de branche juist veel baat bij het delen van successen en uitwisselen van ervaringen. Dat laat anderen zien hoe een verduurzamingstraject kan verlopen. Ik vind dat we elkaar daar veel meer in mee moeten nemen.

Iedereen heeft namelijk argumenten om niet nu te verduurzamen. Zeker in deze tijd waarin corona op de voorgrond staat, moeten we ook blijven kijken naar de toekomst.  Als budget geen zekerheid is of de langere termijn onduidelijk, dan neem je beslissingen die relevant zijn voor het nu. Door verder te kijken, neem je beslissingen die bijdragen aan de langere termijn. Dat betreft dan niet het energiegebruik op zich, maar in bredere context de betaalbaarheid van zorg op de lange termijn.’

Betrokkenheid is essentieel

Kos vervolgt: ‘Helemaal nu we wereldwijd niet meer om verduurzaming heen kunnen, voelt het als onze bestuurlijke opdracht om hier inhoud aan te geven. Dat ervaren we bij ASVZ sterk. Niet alleen vanuit het bestuur overigens, ook onze Raad van Toezicht is enorm betrokken. Cliënten en familieleden spreken ook de behoefte tot verduurzaming uit. Zij weten als geen ander dat hun zorgvraag ook over de jaren heen een antwoord vraagt. Dat draagvlak heb je nodig en creëerde bij ons vanzelf een klimaat om concreet verder te gaan met duurzaamheid.’

Budget onder druk betekent juist verduurzamen

‘We weten allemaal dat de zorg onder druk staat’, vervolgt Kos. ‘Er zit een spanning op de zorgbehoefte en hoe deze betaalbaar te houden. De zorgvraag intensiveert en daar moeten we adequaat mee omgaan. Voor mensen met een verstandelijke beperking is er een levenslange en vaak ook levensbrede ondersteuningsvraag. Zij behoren tot de meest kwetsbaren in deze samenleving. ASVZ zet in op die meest kwetsbaren, binnen de totale doelgroep van mensen met een beperking. Als het gaat om deze mensen, dan neem je beslissingen die gelden voor een langere tijd. Dus laten we ons daarop voorbereiden, ook kijkend naar de energievraag. Dat doe je vanzelfsprekend met nieuwbouw, maar met name door maatregelen te nemen op bestaande locaties, waarbij je zowel bijdraagt aan eigen duurzame energieopwekking als aan energiebesparing.’

Aan de slag

Hij denkt dat de combinatie van een aantal zaken essentieel is om verduurzaming te laten slagen. ‘Om een dergelijk traject aan te gaan, denk ik dat het nodig is om alle belanghebbenden te verbinden, concrete stappen durven te zetten en vooral te kijken met een open blik naar wat wél mogelijk is. Het heeft geen zin je blind te staren op de problemen die je tegenkomt. Dat is overigens ook de kern van onze visie op zorg. Je beslissingen moeten niet alleen bijdragen aan het hier en nu, maar ook aan de langere termijn. Voor mij voelt het dat we daarin niet alleen een verplichting hebben naar onze cliënten; het is een opdracht voor de maatschappij als geheel.’

In 2016 startte de verduurzaming bij ASVZ. Onze Zorg is Opgewekt (onderdeel van Slim Opgewekt) voorzag de locaties Merwebolder en Prisma te Sliedrecht, Wielewaal in Rotterdam, Vincentius in Udenhout en Lingebolder te Leerdam van in totaal bijna 9000 zonnepanelen (onder andere op een parkeeroverkapping) en plaatste op veel plekken ook duurzame ledverlichting. Verder werd op alle locaties een bewustmakingsprogramma uitgerold. Niet alleen op nieuwe locaties wordt de toepassing van PV, ledverlichting en andere duurzame maatregelen in het ontwerp meegenomen, ook voor bestaande groot- en kleinverbruiklocaties wordt onderzocht welke verduurzaming mogelijk is. Tot dusver is er ongeveer drie miljoen kWh duurzaam opgewekt; dat is een CO2-besparing van bijna 2 miljoen. Voor datzelfde resultaat had ASVZ bijna 85.000 bomen moeten planten.

Meer nieuws

Leren en verder ontwikkelen staan centraal bij ASVZ

‘Zonder het gezamenlijke enthousiasme hadden we nu nooit 10.000 zonnepanelen’

door Slim Opgewekt

Vanuit intrinsieke motivatie werkt ASVZ hard aan eigen verduurzaming Sinds 2018 werkt ASVZ aan haar verduurzaming samen met Onze Zorg...

Almelose scholen delen zonnepanelen

door Slim Opgewekt

Leerlingen van CSG Het Noordik en het Pius X College aan de Catharina van Renneslaan in Almelo waren vanochtend letterlijk...

Basisscholen Stichtingen Delta en PCBO delen zonnepanelen

door Slim Opgewekt

De Vlinder en De Akker zetten in op CO2-reductie van ruim 30.000 kg Dieren – Basisscholen De Akker en De Vlinder, van de stichtingen Delta en PCBO bundelen de krachten middels verduurzaming. De scholen zijn...

Basisschool Bernadette kiest voor duurzaamheid

door Slim Opgewekt

Loo – Basisschool Bernadette heeft niet alleen een flinke verbouwing ondergaan, maar koos ook direct voor duurzaamheid. Op het dak van...

Bernadetteschool bespaart voortaan jaarlijks ruim 57 ton CO2

door Slim Opgewekt

‘Verduurzamen wordt verduur-samen op de Bernadetteschool’    Naaldwijk – RKBS Bernadette is de eerste van drie basisscholen van de Westlandse Stichting...

Bespaar op kosten en CO2

door Slim Opgewekt

Partner in duurzaamheid, Triodos, plaatste een mooi artikel met tips om duurzaam te bezuinigen in de zorg. Duurzaamheid leidt tot...

Bewuster leven = duurzamer leven

door Slim Opgewekt

“Ik ben geen goeroe, maar lever wel mijn bijdrage” De natuur spreekt en de mensheid luistert niet, dat vind ik...

Bewustmaken is de eerste stap

door Slim Opgewekt

Een opruimrobot, een bal met een dynamo en hondenspeelgoed dat energie opwekt. Een greep uit de honderden creatieve toekomstwensen van...

Blokken stapelen voor de natuur

door Slim Opgewekt

Afgelopen zomer klopten de effecten van klimaatverandering bij Nederlanders letterlijk aan de deur: in Limburg liepen door overstromingen hele straten...

Brugklassers bewustmaken van eigen footprint

door Elke Stienissen

*De gebruikte test is van De Verborgen Impact. Teveel aardes ‘Ik gebruik wel 17 aardes!’ Roept 1 van de leerlingen...

Buzz en de Corona-maatregelen

door Slim Opgewekt

Voor veel mensen in de zorg is dit een zware tijd. Het is extra hard werken voor alle medewerkers en...

Challenge jezelf op duurzaamheid

door Slim Opgewekt

Dat was ‘m dan, 10 oktober 2018, de Dag van de Duurzaamheid. Terugkijkend hebben we het op deze dag niet...

Benieuwd naar onze duurzame oplossingen voor jou?