Waar hebben we het over?

Een subsidie aanvragen of de weg naar een subsidieaanvraag begrijpen valt nog niet mee. De taal die je tegenkomt komt kan nogal verwarrend zijn, want in het ambtelijke web van afkortingen kun je snel vast komen zitten. Daarom maakten we een woordenboek en in geheel willekeurige volgorde nemen we jullie mee in de termen die de overheid graag gebruikt in de subsidiewereld.  

SDE+

SDE staat voor Stimuleringsregeling Duurzame Energie. Met deze subsidie wil de overheid duurzame energie rendabel en financieel aantrekkelijk maken voor locaties met een grootverbruikaansluiting (meer dan 3×80 Ampère). De SDE+ bestaat in de huidige vorm sinds 2011; deze wordt per 2020 geactualiseerd. De opvolger is de SDE++.  

SDE++

Bij de SDE+ ligt de focus op het duurzaam opwekken van energie, opvolger SDE++ gaat over reductie van CO2 om de klimaatdoelen van 2030 te halen. Dat betekent dat meer initiatieven in aanmerking komen voor SDE++ subsidie.    

Vergoeding SDE+:

De SDE+ vergoedt het verschil tussen de kostprijs en de marktwaarde van de geleverde energie. De maximale SDE+ bijdrage is dus gelijk aan het basisbedrag minus het correctiebedrag. Voor de categorieën Zon-PV wordt hierbij onderscheid gemaakt voor elektriciteit die op het net wordt ingevoed ‘netlevering’ en elektriciteit die zelf wordt gebruikt ‘niet-netlevering’. Eigen gebruik krijgt een hoger subsidiebedrag dan teruglevering 

De hoogte van de SDE+ bijdrage is daarmee afhankelijk van de ontwikkeling van de energieprijs. Bij een hogere energieprijs krijgt u minder SDE+, maar ontvangt u meer van uw energieafnemer. Bij een lagere energieprijs krijgt u meer SDE+ en minder van uw energieafnemer. (Bron: rvo.nl) 

Exploitatiesubsidie

De meeste subsidies zijn investeringssubsidies. Dat betekent dat een organisatie in één keer het subsidiebedrag ontvangt. De SDE+ is een exploitatiesubsidie. Dat houdt in dat een organisatie jaarlijks een bedrag ontvangt per duurzaam opgewekte kWh. Voor zonnestroom is dit voor een periode van 15 jaar. Voor een school met een verbruik van 200.000 kWh kan dit oplopen tot een subsidiebedrag van €140.000,- over 15 jaar. Dat betekent dus bijna €10.000,- aan subsidie die jaarlijks wordt uitgekeerd.  

Stroom of energie

Bij het verduurzamen met een zonne-installatie hebben we het over het stroomverbruik. Onder stroomverbruik vallen verlichting en alle apparaten met een stekker. Als we het over energieverbruik hebben, dan gaat dat over het gas- en stroomverbruik.  

Grootverbruiklocatie 

Een grootverbruiklocatie is een locatie met een elektriciteitsaansluiting van meer dan 3 x 80 Ampère. Een grootverbruiklocatie heeft naar de facturen voor energieverbruik ook facturen voor de kosten van het netbeheer.  

Groene stroom verkopen 

Wanneer een locatie meer opwekt dan zij op dat moment verbruiken, kunnen zij terugleveren. De tarieven per kilowattuur voor het terugleveren verschillen per netbeheerder.  

Beschikbaar budget

De overheid stelt per subsidie moment een bedrag beschikbaar. Voor de SDE+ najaarsronde is dit 5miljard.  

Transportindicatie

Deze aanvraagronde voor het eerst: bij de aanvraag moet een transportindicatie worden meegeleverd. Hierover is overigens nog geen consensus hoe dat moet. Een netbeheerder heeft een doorlooptijd van 16-18 weken voor het verstrekken van een transportindicatie. De minister erkent dat dat niet realistisch is. Wij houden de ontwikkelingen hierover in de gaten. 

Waarom een transportindicatie

Het netwerk moet zwaar genoeg zijn om de schommelingen in het net op te kunnen vangen: voorheen was het enkel ‘zenden’ van stroom van centrale naar verbruiker. Met de lokale opwek wordt ook stroom terug geleverd aan de centrale. Dat vraagt wat van het netwerk.  

Banking 

Banking betekent dat het mogelijk is niet benutte subsidiabele jaarproductie in latere jaren in te halen (Forward Banking). Daarnaast kunt u productie die hoger is dan de maximaal subsidiabele jaarproductie meenemen naar een volgend jaar (Backward Banking). U kunt die productie gebruiken als de productie in een later jaar tegenvalt. Deze laatste vorm van banking is gemaximeerd op 25% van de subsidiabele jaarproductie. Met deze regeling komt de SDE+ tegemoet aan fluctuaties in de energieproductie vanwege meer/minder zonne-uren. 

 

Meer lezen over de SDE+ subsidie, klik hier.

Meer nieuws

‘Verduurzaming is niet alleen een verplichting naar onze cliënten, het is een opdracht voor de hele maatschappij’

door Evelyne Haas

Wim Kos is sinds 2006 bestuursvoorzitter bij ASVZ en zet zich ook in voor de verduurzaming op energiegebied van de...

Leren en verder ontwikkelen staan centraal bij ASVZ

‘Zonder het gezamenlijke enthousiasme hadden we nu nooit 10.000 zonnepanelen’

door Slim Opgewekt

Vanuit intrinsieke motivatie werkt ASVZ hard aan eigen verduurzaming Sinds 2018 werkt ASVZ aan haar verduurzaming samen met Onze Zorg...

Almelose scholen delen zonnepanelen

door Slim Opgewekt

Leerlingen van CSG Het Noordik en het Pius X College aan de Catharina van Renneslaan in Almelo waren vanochtend letterlijk...

Basisscholen Stichtingen Delta en PCBO delen zonnepanelen

door Slim Opgewekt

De Vlinder en De Akker zetten in op CO2-reductie van ruim 30.000 kg Dieren – Basisscholen De Akker en De Vlinder, van de stichtingen Delta en PCBO bundelen de krachten middels verduurzaming. De scholen zijn...

Basisschool Bernadette kiest voor duurzaamheid

door Slim Opgewekt

Loo – Basisschool Bernadette heeft niet alleen een flinke verbouwing ondergaan, maar koos ook direct voor duurzaamheid. Op het dak van...

Bernadetteschool bespaart voortaan jaarlijks ruim 57 ton CO2

door Slim Opgewekt

‘Verduurzamen wordt verduur-samen op de Bernadetteschool’    Naaldwijk – RKBS Bernadette is de eerste van drie basisscholen van de Westlandse Stichting...

Bespaar op kosten en CO2

door Slim Opgewekt

Partner in duurzaamheid, Triodos, plaatste een mooi artikel met tips om duurzaam te bezuinigen in de zorg. Duurzaamheid leidt tot...

Bewuster leven = duurzamer leven

door Slim Opgewekt

“Ik ben geen goeroe, maar lever wel mijn bijdrage” De natuur spreekt en de mensheid luistert niet, dat vind ik...

Bewustmaken is de eerste stap

door Slim Opgewekt

Een opruimrobot, een bal met een dynamo en hondenspeelgoed dat energie opwekt. Een greep uit de honderden creatieve toekomstwensen van...

Blokken stapelen voor de natuur

door Slim Opgewekt

Afgelopen zomer klopten de effecten van klimaatverandering bij Nederlanders letterlijk aan de deur: in Limburg liepen door overstromingen hele straten...

Brugklassers bewustmaken van eigen footprint

door Elke Stienissen

*De gebruikte test is van De Verborgen Impact. Teveel aardes ‘Ik gebruik wel 17 aardes!’ Roept 1 van de leerlingen...

Buzz en de Corona-maatregelen

door Slim Opgewekt

Voor veel mensen in de zorg is dit een zware tijd. Het is extra hard werken voor alle medewerkers en...

Benieuwd naar onze duurzame oplossingen voor jou?