Dit blog is eerder gepubliceerd op SKIPR: klik hier

Integraal beleid wel noodzaak om succes te boeken

Wie het nieuws volgt, weet dat onze Nederlandse zorgsector voor een aantal zeer grote en complexe uitdagingen staat: lastige financieringsvraagstukken als gevolg van de verplichte marktwerking, een toenemende zorgvraag door de vergrijzing, die op haar beurt weer leidt tot dreigende personeelstekorten. Daar komt nog bij dat de maatschappij steeds hogere eisen stelt aan de zorg: iedereen wil de beste zorg, maar wel tegen lage kosten. Onder deze omstandigheden zou je verwachten dat duurzaamheid weinig prioriteit heeft in de zorgsector.

Meer dan kostenbesparing

Gelukkig merken wij in de gesprekken die wij voeren met zorginstellingen dat niets minder waar is. Bij zorginstellingen zit “zorg” niet alleen in de naam maar ook in het DNA; niet alleen zorg voor cliënten, maar ook zorg voor de omgeving en voor de eigen werknemers. Verduurzaming biedt kansen, niet alleen in de vorm van kostenbesparingen, maar ook goed werkgeverschap, nog effectievere zorg en bijdragen aan het onderscheidend vermogen.

Gebrek aan strategie leidt tot gemiste kansen

Duurzame maatregelen brengen veel positieve neveneffecten met zich mee. Maar dan moet je het wel goed aanpakken. De ervaring heeft ons geleerd dat duurzame maatregelen het meeste impact hebben als er een gedegen strategie aan ten grondslag ligt, waarbij oog is voor alle belangrijke aspecten van de organisatie. Voor veel zorginstellingen geldt dat vanuit verschillende afdelingen zoals facilitair, inkoop, communicatie, HR en onroerend goed zinvolle initiatieven worden ontwikkeld. Maar met alle eerdergenoemde uitdagingen waar de sector middenin zit, ontbreekt het vaak aan de financiële en personele capaciteit om op een coherente, integrale wijze een strategie te ontwikkelen: een kapstok waaraan de duurzaamheidsmaatregelen opgehangen worden voor de gehele organisatie. Dit leidt tot gemiste kansen om maatregelen op elkaar af te stemmen en van elkaar te leren. Een integraal beleid ontwikkelen met input van al deze afdelingen en interne mensen die er al veel kennis en ervaring mee hebben is cruciaal om het effect te maximaliseren en de nodige vervolgstappen te maken.

Stimulans vanuit de overheid

Verduurzaming van de zorg wordt ook door de overheid gestimuleerd. Regelgeving zoals het Activiteitenbesluit, het Energieakkoord en daarop voortbordurende sectorafspraken zoals de Green Deal Nederland op weg naar duurzame zorg, moeten ervoor zorgen dat de bedrijfsvoering van zorginstellingen duurzaam wordt. Belangrijke thema’s zijn energieverbruik, afval, water, duurzame inkoop en de vitaliteit van de zorgprofessionals.

Bewustwording van essentieel belang

Een ander belangrijk onderdeel van iedere integrale strategie is bewustwording binnen de organisatie. De meeste kennis en creativiteit, als het gaat om waar de mogelijkheden liggen, zit bij de mensen van de organisatie zelf. Maak hen bewust dat de oplossing voor duurzaamheidsvraagstukken vaak in huis is en dat iedereen kan bijdragen. Dit zonder dat het als een extra taak of opdracht op het bord komt. Dat betekent elkaar inspireren, ervaringen delen en concrete, duurzame oplossingen bedenken. Stimulans bieden en zeker ook gelegenheid om zelf bedachte kansrijke oplossingen door te ontwikkelen en te implementeren, is essentieel in een succesvol verduurzamingstraject

 

Meer nieuws

Basisscholen Stichtingen Delta en PCBO delen zonnepanelen

door Marit Unck

De Vlinder en De Akker zetten in op CO2-reductie van ruim 30.000 kg Dieren – Basisscholen De Akker en De Vlinder, van de stichtingen Delta en PCBO bundelen de krachten middels verduurzaming. De scholen zijn...

Basisschool Bernadette kiest voor duurzaamheid

door Marit Unck

Loo – Basisschool Bernadette heeft niet alleen een flinke verbouwing ondergaan, maar koos ook direct voor duurzaamheid. Op het dak van...

Bespaar op kosten en CO2

door Marit Unck

Partner in duurzaamheid, Triodos, plaatste een mooi artikel met tips om duurzaam te bezuinigen in de zorg. Duurzaamheid leidt tot...

Bewuster leven = duurzamer leven

door Slim Opgewekt

“Ik ben geen goeroe, maar lever wel mijn bijdrage” De natuur spreekt en de mensheid luistert niet, dat vind ik...

Bewustmaken is de eerste stap

door Michelle Hieltjes

Een opruimrobot, een bal met een dynamo en hondenspeelgoed dat energie opwekt. Een greep uit de honderden creatieve toekomstwensen van...

Brugklassers bewustmaken van eigen footprint

door Elke Stienissen

*De gebruikte test is van De Verborgen Impact. Teveel aardes ‘Ik gebruik wel 17 aardes!’ Roept 1 van de leerlingen...

Challenge jezelf op duurzaamheid

door Marit Unck

Dat was ‘m dan, 10 oktober 2018, de Dag van de Duurzaamheid. Terugkijkend hebben we het op deze dag niet...

De Hoge Wick eerste stroomneutrale tennisvereniging van Overbetuwe

door Laura Witlox

Oosterhout – Tennisvereniging De Hoge Wick is de eerste stroomneutrale tennisvereniging van gemeente Overbetuwe. De club vierde dit vrijdagavond 30 maart...

De inzet van bestuur en vrijwilligers: het grootste goed van de sportclub

door Bram Sluijk

Na een lange werkdag snel een scheidsrechter regelen voor de wedstrijd van morgen. Want degene die het zou doen heeft...

De nieuwe salderingsregeling

door Rob Wieggers

De wijziging van de salderingsregeling is veelvuldig onderwerp in de gesprekken die onze initiatiefnemers voeren met bestuurders van scholen, sportverenigingen...

De Wattsons inspireren jeugd op gebied van duurzaamheid

door Elke Stienissen

Wattsons zoeken nieuwe slimme onderzoekers Kinderen meenemen in de wereld van duurzaamheid. Op een prikkelende, inspirerende manier. Dat is het...

Doet jouw club al mee met de Duurzame Clubverkiezing 2018?

door Michelle Hieltjes

Sportclubs in Nederland zetten steeds meer stappen in hun verduurzaming. Bijvoorbeeld met zonnepanelen en ledverlichting, het scheiden van afval of...

Benieuwd naar onze duurzame oplossingen voor jou?