Een toekomstwaardige wereld nu realiseren.
Dat is onze missie.
Bestuiving door insecten is noodzakelijk voor meer dan 75 procent van de voedingsgewassen op aarde. Bijen vormen hierin het hart van de biodiversiteit en onze ecosystemen.
Slim Opgewekt maakt mensen bewust van het effect van menselijk handelen op de aarde.
Als een ecosysteem zichzelf niet herstelt, is dat vaak te wijten aan menselijk handelen. Dus meer bewustzijn hierover is van belang.
Naast onze educatieve bewustmaking, verduurzaamt Slim Opgewekt maatschappelijk vastgoed met zonnepanelen en ledverlichting.
Fietsen is gezond voor de mens en ook het milieu. Door vaker de fiets te pakken binnen de bebouwde kom zorg je voor minder CO2-uitstoot (en je werkt ook nog aan je conditie:).
In Nederland komen steeds meer laadpalen om in de energiebehoefte te kunnen voorzien. Door slimmere techniek is het binnenkort mogelijk om een laadpaal als energieopslag te gebruiken.
Zonnepanelen op het dak dragen substantieel bij aan CO2-vermindering. Slim Opgewekt helpt maatschappelijke instellingen bij de realisatie hiervan.
De wereldpopulatie neemt steeds sneller toe, om in de woonbehoefte te voorzien is hoogbouw een uitkomst.
In het huis van de toekomst is geen plaats voor aardgas. Slim Opgewekt zoekt mee naar duurzamere alternatieven.
• Groen zorgt voor biodiversiteit
• Groen verhoogt de waarde van huizen & kantoren
• Groen draagt bij aan een betere gezondheid & hoger welzijn
• Groen draagt bij aan sociale cohesie
• Groen trekt bedrijven aan
Wageningen, University & Research
• Groen vermindert de kans op wateroverlast
• Groen verkoelt de stad in de zomer
Wageningen, University & Research
Sterren zijn 6 keer heter zijn dan de zon! Het licht van de zon heeft zelf 8 minuten nodig om de aarde te bereiken.
1958: NASA stuurt de eerste satelliet met zonnecellen de ruimte in.
Een toekomstwaardige wereld nu realiseren. Dat is onze missie.
Slim Opgewekt
Doe ook mee!